จากภูเก็ตมาเขาหลัก

จากภูเก็ตมาเขาหลัก มีรถโดยสารประจำทางให้บริการมั้ยคะ ถ้ามีเป็นรถสายไหน ขอคำแนะนำด้วยค่ะ

Asked on December 20, 2019 in Khao Lak.
Add Comment
1 Answer(s)

หากเดินทางมาจากตัวเมืองภูเก็ตจะมี รถบัส ใช้เวลาจากตัวเมืองประมาณ 2 ชม.
หากเดินทางมาจากสนามบินจะต้องนั่งรถ smart bus ไปลงถลางแล้วต่อรถบัส มาเขาหลัก

Answered on August 22, 2020.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.