จากเขาหลักไปท่าเรือน้ำเค็ม

จากเขาหลักไปท่าเรือน้ำเค็ม มีรถรับส่งมั้ย สามารถเช่ารถรับส่งราคาถูกที่ไหนได้บ้าง

Asked on February 10, 2020 in Khao Lak.
Add Comment
1 Answer(s)

จะมีบริการแท็กซี่ท้องถิ่นครับ ประมาณ 500-800 บาทแล้วแต่ว่าจะขึ้นบริเวณไหนจากเขาหลัก

Answered on August 2, 2020.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.