หาดที่ดูพระอาทิตย์ตกดินสวยที่สุด

แนะนำหาดที่สามารถดูพระอาทิตย์ตกดินสวยที่สุดในเขาหลักให้หน่อยค่ะ

Add Comment
1 Answer(s)

เนื่องจากเขาหลัก เป็นทะเลอันดามันทุกหาดที่นี้จะสามารถชมพระอาทิตย์ตกได้หมด
– หาดเมมโมรี่ (แนะนำ)
– หาดนางทอง
– หาดบางเหนียง
– หาดบางสัก
– หากคักคัก

Answered on August 22, 2020.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.