หาดอะไรในเขาหลักสวยที่สุด

หาดที่เหมาะแกการชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก

Add Comment
1 Answer(s)

หาดเขาหลักมีหลายที่มากครับ สวยไปแต่ละแบบ
– หาดนางทอง
– หาดบางสัก
– หาดเมมโมรี่บีช
– หาดบางเหนียง

Answered on August 2, 2020.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.